WORLD FOR US

Bu dünya bizim, sizin, hepimizin!

  • Dünyayı korumak bizim elimizde. Doğada ne kadar az iz bırakırsak, yaşayacağımız her saniye daha da artacak.
  • Emir Hotels olarak World For Us ile, çevresel, sosyal ve yönetimsel alanlarda denge kurmaya odaklanan bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsiyoruz. Sosyal topluma ve doğaya saygı bilinciyle, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini; verdiğimiz hizmetlerden pazarlama faaliyetlerine, insan kaynaklarından yönetimsel süreçlere kadar bütünsel bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetimsel faaliyetlerimizi ekonomik boyutlarıyla ve bütünsel bir sürdürülebilirlik anlayışıyla harmanlıyor ve tüm süreçlerimizde uyguluyoruz.
  • World For Us politikamızla, daha az karbon ayak izi bırakarak ve yeşilin korunmasına katkıda bulunarak dünyamızı koruyoruz. Enerji ve su tasarrufu sağlayarak, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıyoruz.
  • Sürdürülebilirliği, doğaya dönüş, doğayla bütün olma ve doğal olanı üretip tüketme üzerine kurulu olan Nyübu felsefesiyle buluşturuyor, yağmur suyundan, yemek masalarımıza kadar uzanan döngüyü misafirlerimizle birlikte deneyimliyoruz.
  • World For Us ile, sosyal toplum bilincine katkı sağlamak için çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, misafirlerimizi, kurum, ve sivil toplum kuruluşlarını ortak ettiğimiz bir sürdürülebilirlik politikası uyguluyoruz. Bu ekosistemde tek canlı olmadığımızı asla unutmuyor ve doğada beraber yaşadığımız tüm canlılara saygı duyuyoruz.
  • Yeşili koruyor, çoğaltıyor, doğaya saygımızı her adımımızda gösteriyor, sosyal ve yönetimsel süreçlerimizi sürdürülebilirlik çerçevesinde yönetiyoruz. World For Us ile sürdürülebilir bir dünya mümkün!